Gazeta Wiadomości Gospodarcze

Wiadomości Gospodarcze Nr 13/2012

INFORMACJE O PROJEKCIE
Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach-Miasto przyjazne przedsiębiorczości