Porady dla przedsiębiorców i konsumentów

11.06.2012WWW.CZASNAKURPIE.COM.PL RADZI: ZATRUDNIĆ INFORMATYKA  W FIRMIE CZY ZLECIĆ USŁUGĘ FIRMIE ZEWNĘTRZNEJ?

Tym razem odpowiemy na pytanie: czy zatrudniać informatyka w firmie czy lepiej skorzystać z usług  firmy zewnętrznej? Coraz więcej firm w tym i tych większych zleca obsługę informatyczną, księgową /nawet pełną/, kadrową  oraz reklamę i promocje firmom zewnętrznym, które specjalizują się w danych dziedzinach. Jest to postępujący proces, bo generalnie firma zewnętrzna jest  tańsza niż własny pracownik i ponosi większą  odpowiedzialność za swoją pracę -  wg Kodeksu cywilnego, a nie wg Kodeksu Pracy.

więcej »

11.06.2012WWW.CZASNAKURPIE.COM.PL RADZI: KTO Z OSTROŁĘKI WYKONAŁ TORTY DLA BRYTYJSKIEJ KRÓLOWEJ ORAZ DLA MADONNY?

Tym razem o zdolnej ostrołęczance Joannie Kowalewskiej , która wykonywała torty i ciasta dla Królowej Elżbiety, Madonny, Johny Blaira, czy Eltona Johna.

więcej »

11.06.2012WWW.CZASNAKURPIE.COM.PL RADZI: CZY OPŁACA SIĘ INWESTOWAĆ W ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA W BUDYNKACH?

Kontynuując projekt "Czas na Kurpie - Kupuj Lokalne Produkty" polecamy Państwu korzystanie z serwisu www.czasnakurpie.com.pl, gdzie znajdą Państwo branżowy katalog lokalnych firm. Przedsiębiorcy mogą bezpłatnie zamieści ogłoszenie, a konsumenci skorzystać z fachowych porad. Jednym z aktualnych tematów są rozwiązania energooszczędne w budownictwie.

więcej »

11.06.2012WWW.CZASNAKURPIE.COM.PL RADZI: GDZIE  MOŻNA KUPIĆ TANIO KOMPUTERY?

Kontynuując projekt "Czas na Kurpie - Kupuj Lokalne Produkty" polecamy Państwu  korzystanie z serwisu www.czasnakurpie.com.pl, gdzie znajdą Państwo branżowy katalog lokalnych firm. Przedsiębiorcy mogą bezpłatnie zamieści ogłoszenie, a konsumenci skorzystać z fachowych porad.

więcej »

16.02.2012ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Korzystanie z cudzego doświadczenia ?

Jak już wspomniałem we wcześniejszych artykułach ofertę w systemie zamówień publicznych może złożyć samodzielnie jeden wykonawca, może ofertę wspólną złożyć kilku wykonawców. Może ofertę złożyć wykonawca posiłkując się podwykonawcami w zakresie częściowego wykonania zamówienia.

więcej »

16.02.2012ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Korzystanie z cudzego sprzętu ?

Jak już wspomniałem we wcześniejszych artykułach ofertę w systemie zamówień publicznych może złożyć samodzielnie jeden wykonawca, może ofertę wspólną złożyć kilku wykonawców. Może ofertę złożyć wykonawca posiłkując się podwykonawcami w zakresie częściowego wykonania zamówienia.

więcej »

17.01.2012Zamówienia Publiczne Podwykonawstwo- legalnie czy „na czarno”?

W systemie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych1, zwana dale Pzp, wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawną albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

więcej »

17.01.2012Wynagrodzenie ryczałtowe w robotach budowlanych

Główną cechą wynagrodzenia ryczałtowego jest jego niezmienność w toku realizacji umowy. Zgodnie bowiem z art. 632  §1 k.c., wynagrodzenie ryczałtowe jest określone z góry, a wykonawca nie ma możliwości żądania jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

więcej »

12.01.2012Samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe czy podpisać umowę z biurem rachunkowym ?

Początkujący przedsiębiorca stawia sobie często  następujące pytania: w jakim zakresie powinien znać  przepisy podatkowe? Czy samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe/zazwyczaj księgę przychodów i rozchodów/ czy zlecić to do biura rachunkowego?

więcej »

12.01.2012Prawne możliwości preferencji firm lokalnych w prawie zamówień publicznych w ogłaszanych przetargach lokalnych


W systemie zamówień publicznych obowiązują zasady generalne, stanowiące fundament tego systemu. Takimi zasadami jest wspieranie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wszystkich podmiotów (wykonawców) uczestniczących w procedurach.
więcej »

[ 1 ]

Ostrołęckie Forum Gospodarcze
ul. Gorbatowa 15/236
07-410 Ostrołęka
INFORMACJE O PROJEKCIE
Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach-Miasto przyjazne przedsiębiorczości